Invandringen är bra både för ursprungslandets och mottagarlandets ekonomier. Det skriver en stor grupp ekonomer i ett öppet brev till USA:s regering.

Brevet är undertecknat av mer än 500 ekonomer, varav fem är nobelpristagare. De skriver bl.a.:

"Genom hela vår historia som invandringsnation har de som redan var här oroat sig över effekterna av de nyanlända. Ändå har invandrarna över tiden blivit en del av ett rikare USA, rikare både ekonomiskt och kulturellt".
Invandrarna "ökar inte bara sin egen levnadsstandard, utan /.../ skickar också hem miljarder dollar av sina pengar till familjerna i hemlandet - en form av verkligt effektivt utlandsbistånd", menar ekonomerna.

Läs brevet på The Independent Institutes webbplats:
http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=1727