Tobaksjätten Philip Morris meddelar nu att man tänker byta namn på moderbolaget i koncernen till Altria Group. Detta för att slippa att folk bara tänker på tobak, lungcancer och skandaler när de hör företagsnamnet.

Man kan möjligen tycka att det nya namnvalet är något märkligt eftersom ordet Altria kommer från det latinska ordet altus som betyder "hög". Värt att notera är att Philip Morris inte bara registrerat Internetdomänen altria.com utan också altriasucks.com, altriakills.com och altrialstinks.com.