Den moderate riksdagsmannen Gunnar Axén har lämnat in en motion till riksdagen där han vill att bastuklubbslagen skall avskaffas. Axéns motion är kortfattad och har som enda motivation: "Myndigförklara medborgarna"

"Lagen mot bastuklubbar förbjuder vuxna människor att träffas under vissa former", konstaterar Axén i ett uttalande. "Det skall inte vara statens uppgift att bestämma hur frivilliga möten skall gå till ej heller vilka frivilliga möten som skall få äga rum. För de som önskar gå till en bastuklubb har staten genom denna lagstiftning förbjudit en del av deras liv. Detta är ett politiskt förmynderi och en klåfingrighet som inte borde finnas i ett fritt, civiliserat och modernt samhälle."