Nära en femtedel av ägandet i unga svenska tillväxtbolag inom främst IT ligger i skatteparadis som till exempel Bahamas. I tre fall - Spray, A-com och Aspiro - ligger mer än 50 procent av ägandet i sådana länder. Det visar en undersökning som tidningen Vision gjort av 25 bolag inom den nya ekonomin. I genomsnitt ägs 18 procent av dessa bolag genom bankdepåer och holdingbolag i Luxemburg, Isle of Man, Bahamas och 11 andra lågskatteländer.

Högst andel ägande i skatteparadis har Spray Ventures med 56 procent i Luxemburg. Därefter följer A-Com (55 %), Aspiro (54 %), Proffice (47 %), Sky Ventures (46 %), Frango (40 %), A Brand New World (24 %), Bredbandsbolaget (23 %), Utfors (17 %), Toga (17 %).