Webbportalen ITdirekt.com ställde nyligen på sin webbplats frågan "Är det rätt att stänga Flashback?". Närmare 1 000 personer röstade, och endast sju procent ansåg att MCI Worldcom och KPNQwest agerat rätt. Hela 76 procent ansåg att de agerat fel, medan 17 procent inte visste vad Flashback var för något.

På Aftonbladet ställde man den 22 oktober samma fråga. Cirka 4 000 har röstat, och av dessa ansåg 8,5 procent att operatörerna agerat rätt, medan hela 88,7 procent tyckte att de agerat fel. De övriga 2,8 procenten svarade att de inte visste.