Nazister är kriminella. Det har vi fått lära oss av medierna. Men tala då om för oss hur de skall göra för att ej vara det. Att vara nazist innebär att man riskerar att:

- sparkas från sitt jobb på grund av sina åsikter.
- uteslutas från facket på grund av sina åsikter.
- nekas socialbidrag på grund av sina åsikter.
- vräkas från sin bostad på grund av sina åsikter.

Hur i all världen skall dessa personer kunna överleva i detta samhälle på laglig väg. Oavsett hur mycket man än hatar åsikterna, så bör det ligga i gemensamt intresse att få nazisterna (och övriga medborgare också får jag förmoda) att respektera lagen.

Då är frågan hur en person som sparkas från sin arbetsplats, utesluts ur facket och nekas socialbidrag skall kunna försörja sig. Och då menar jag på laglig väg.

Man kan givetvis också kriminalisera åsikterna, införa dödsstraff och skjuta oss. Och vem skulle kunna klandra er. Det är ju samma sak som vi skulle göra ifall vi hade makten. Men ifall ni själva agerar likadant som vi, vad är ni då rädda för?