Norska myndigheten Filmtilsynet släppte i slutet av september cirka 300 filmer fria. Av de cirka 14.000 filmer som granskats sedan 1955 har 300 filmer totalförbjudits. Den mest uppmärksammade filmen var onekligen Monty Pythons "The Life of Brian". Men det rör sig även om dokumentärer, filmer kritiska mot den norska moralen, filmer innehållande starka sex- och våldsscener och så vidare. Nu blir det alltså dags för många nypremiärer i Norge.

Där den svenska filmcensuren över decennierna liberaliserats och idag är i det närmaste obefintlig, har norrmännen hållit ett hårdare grepp om biobesökarnas valfrihet. Detta har medfört en allt starkare debatt i Norge. Bland annat har norska statens delägarskap i Canal Digital ifrågasatts. Filmtilsynet har förbjudit porr- och sexfilmer, men samtidigt har man på kabel-TV kunnat se porr som indirekt, genom delägarskapet, sanktionerats av norska staten.

Några av de filmer som nu kan ses av norrmännen är: "Ett Anständigt Liv", "Creepshow", "Cobra", "Evil Dead 2", "Miller´s Crossing", "Predator", och "Sudden Impact".