Enligt Amnesty Internationals årsrapport är Sverige ett av de 152 länder i världen som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken rör flera punkter. Som fallet Osmo Vallo, där handläggningen också borde ha omfattat 16 andra fall med liknande omständigheter. Allmänheten får inte reda på om det rör sig om ett upprepat mönster eller enskilda fall, menar Amnesty.

Polisens agerande får även kritik vad gäller toppmötet i Göteborg. Framför allt är det rättsväsendets roll som ifrågasätts av Amnesty, som tycker att det är oroande att de poliser som misstänktes för övervåld inte ställdes inför rätta.

Kritiken riktar sig även mot att svensk asylpolitik blivit allt hårdare sedan terrorattacken den 11 september. Allt fler asylsökande och flyktingar anses ha ogrundade asylskäl. Som exempel anger Amnesty att Sverige förra året fälldes av FN:s tortyrkommitté för nionde gången.

Nu senast handlade det om att Utlänningsnämnden avslog en ansökan från en tunisisk man, trots att han riskerade tortyr vid ett återvändande. Människor behandlas olika beroende på från vilken del av världen de kommer.