Om några veckor kommer det att bli möjligt för vem som helst att på Internet se ungefär var dömda sexualbrottslingar i Los Angeles-området bor.

Efter ett antal uppmärksammade kidnappningar och sexualbrott mot barn i USA lanserar Los Angeles kommun en ny samhällstjänst på sin webbplats: Ungefärliga adresser för dömda sexualbrottslingar.

Enligt en modell som redan används i San Diegos kommun kan vem som helst få reda på var i Los Angeles de dömda bor, på ett halvt kvarter när. För att få mer exakt adressinformation samt foto och utdrag ur brottsregistret måste dock allmänheten gå till en polisstation, skriver Reuters.