En lite annorlunda körskola utan namn har nyligen öppnat i Sverige. De har ett koncept som gör att de kan fixa körkort till de som blivit av med sitt körkort eller har problem med att skaffa körkort.

Det går till så här: de har kontakter så de kan fixa ett internationellt FN-körkort utfärdat av Förenta nationerna, giltigt 10 år i alla FN-länder. Dessutom får kunden ett dokument utfärdat av FN i New York som styrker att han eller hon är anställd hos FN som "Field Inspector" och innehar detta FN-körkort samt dess nummer.

Priset är 2 000 kronor, och leveranstiden är cirka två veckor.

För ytterligare information:
E-post: drivers@travel-online.to