Nationalsocialistisk Front (NSF) ställer upp i kommunalvalet i Karlskrona nästa år. Anders Ärleskog berättar för tidningen Den Svenske Nationalsocialisten att planerna är långtgående men att man ännu inte fastslagit vilka kandidater som skall ställa upp i kommunen.

Han berättar vidare att man kommer att driva kravet på ett upphörande av flyktingmottagande till kommunen som en av de främsta frågorna. Även skolan kommer att få framträdande plats i NSF:s valprogram.

Den Svenske Nationalsocialisten:
http://www.den-svenske.com

Nationalsocialistisk Front:
http://www.www60301.w1.com/nsf