Djurskyddsmyndigheten kräver djursex och djurporr förbjuds. Nuvarande lagstiftning räcker inte för att skydda djuren från att utnyttjas sexuellt anser man.

Det är andra året i rad som Djurskyddsmyndigheten har undersökt förekomsten av sexuellt utnyttjande av djur i Sverige på uppdrag av regeringen. Bakgrunden till uppdraget är att kunna ge en bild av hur vanligt det är i Sverige och om den djurskyddslag som vi har i dag är tillräcklig för att skydda djuren mot att utnyttjas sexuellt av människor. I Sverige, Norge och Danmark är tidelag, alltså sex med djur, tillåtet om man behandlar djuret väl och inte utsätter det för smärta, lidande och ångest.

Man har kommit fram till att det under år 2005 har konstaterats 18 fall som anmälts till polisen. Under perioden 2000-2005 har sammanlagt 115 fall anmälts. Anmärkningsvärt är att det inte har väckts åtal i något av dessa fall. I två ärenden pågår förundersökning men i 113 fall har ingen förundersökning inletts eller också lagts ner. Detta gör att det är väldigt få fall som blir uppklarade.

Tidningen Ridsport har i ett par nummer skrivit om svenskar, norrmän och tyskar som åker på sexresor för att besöka djurbordeller i Danmark. "Vi är själva mycket överraskade över att folk reser så långt. Men de har förklarat att det är mycket enklare att få djursex i Danmark än i deras egna länder". Så säger en dansk som säljer sina djur till sexkunder, när han intervjuas i den danska tidningen 24timer.

I den vetenskapliga litteratur som Djurskyddsmyndigheten har tagit del av har det bl.a. uttalats att djur har förmåga att känna smärta på ett liknande sätt som människor. Djur befinner sig i beroendeställning till människan och saknar förmåga att kommunicera ett medgivande till sexuella relationer till människor. Vi behöver ha normer och gränser för hur vi använder djur och för vårt sätt att behandla dem. Med detta resonemang som bakgrund föreslår Djurskyddsmyndigheten ett tillägg i djurskyddslagen att sexuellt umgänge med djur samt andra handlingar där djur används för sexuella ändamål ska förbjudas.

http://www.djurskyddsmyndigheten.se/Steria/templates/Page.aspx?id=3949
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12188&number=38915
http://www.djursex.net