Det en gång lovande företagsbygget Spray har krympt till oigenkännlighet. När delårsrapporten för första halvåret 2001 presenteras ligger omsättningen på 48 miljoner kronor, jämfört med en kvarts miljard motsvarande period ifjol.

Spray-koncernen innehåller i dag inget av det som gjorde varumärket känt. Internetportalen är såld till Lycos Europe, konsultverksamheten har gått upp i Razorfish och av mediesatsningen finns bara rester kvar.

Under det sista halvåret har Spray haft utförsäljning på bolag: domännamnsverksamheten i Carambole är såld genom en aktiebytesaffär med Active Isp och affärstidningen Vision har överlämnats till grundarna i en komplicerad affär där mer pengar tycks gå från än till Spray. Dessutom har Spray sålt 5,2 miljoner aktier i Lycos Europe vilka inbringat uppskattningsvis 84 miljoner kronor i kassan.

Men trots renodlingen går Spray fortfarande med förlust. Rörelseresultatet visar på 64 miljoner kronor back, resultatet efter finansnetto blev minus 114 miljoner. En stor del av periodens omsättning genererades av tidningen Vision, vilken nu inte längre ingår i gruppen. Kvar i Sprays kassa finns nu 60 miljoner kronor.

Spray-gruppen omfattar i dag bolagen Moby (ägarandel 100 %), Projectland (100 %), Bolster United (100 %), 25 timmar/Agent 25 (90 %) och Domain Network (6 4%). Spray äger därutöver aktier i följande företag: Lycos Europe (5,7 %), Razorfish (1,5 %), ebookers.com (1,9 %), Icons Worldwide Ltd (25 %), Sumo (32,2 %) och Active Isp (6,5 %).