Nere i lekstugan hos Karlskrona kommun fortsätter tramsigheterna. Denna månad uppmärksammar vi en förfrågan om kommunens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella. Detta efter att Lennarth Eriksson i Blekinge Läns Tidning förnekat att han bedrivit häxjakten mot Flashback på arbetstid. (Lite märkligt kan det tyckas för de som läst kommunallagen, samt noterat att hans brev diarieförts hos kommunen och undertecknats med kommunens namn.)

Givetvis finns inga sådana beslut, och därför har vi efter två veckor fortfarande inte fått något svar på vår fråga. Det första brevet besvarade man genom att svara på en helt annan fråga än den vi ställde. (Är de inte ens läskunniga på Karlskrona kommun?)

Nedan följer senaste månadens brevväxling mellan Flashback och Karlskrona kommun.

Brev till Karlskrona kommun (2001-06-07):

Ärende: Utbekommande av kommunal handling

Jag begär härmed kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella.

Bilaga: artikel, publicerad i Blekinge Läns Tidning, 29 mars 2001.

Jan Axelsson

Brev till Flashback (2001-06-08):

Utbekommande av kommunal handling

Med anledning av Din skrivelse 010607 till Karlskrona kommun med begäran om kommunal handling översänds kopia av Reglemente för kommunstyrelsen samt Delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

Kommunalförvaltningen
Enligt uppdrag

Lena Bodin registrator

Bilaga: Reglemente för kommunstyrelsen Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Brev till Karlskrona kommun (2001-06-12):

Ärende: Utbekommande av kommunal handling

Den 7 juni 2001 begärde jag ut kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella.

Jag har cirka en vecka senare fått sammanlagt 26 sidor skickade till mig. Ingen av dessa innehåller dock det jag från början begärde. Jag har aldrig begärt reglerna för vad de kommunalt anställda skall underteckna sina handlingar med medan de fortfarande är i tjänst, utan "kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda att underteckna privata brev som om de vore officiella".

Bakgrunden till min begäran är den artikel jag bifogade som bilaga, publicerad i Blekinge Läns Tidning den 29 mars 2001. I artikeln säger Karlskrona kommuns jurist, Lennarth Eriksson, att "... den kamp han fört mot Flashback inte inskränkt på hans ordinarie arbetsuppgifter." "- I egenskap av privatperson och säkerhetsskyddschef har jag suttit helger och kvällar med detta ...".

Den handling som önskas är Kommunstyrelsens beslut om att godkänna anställda - i detta fallet Lennarth Eriksson "i egenskap av privatperson" - att skicka handlingar undertecknade som de vore officiella.

Exempel på ett sådant undertecknande skulle kunna vara: "I tjänsten Karlskrona den 30 december 1999, Lennarth Eriksson, Kommunjurist, Karlskrona."

Jan Axelsson

Vi har, cirka två veckor efter att vi skickade vårt senaste brev, fortfarande inte fått något svår på vår begäran.

Fortsättning följer ...