I Sverige finns något som kallas för Medialistan, en e-postlista för journalister som vill utbyta tips, erfarenheter och diskutera saker. För en tid sedan dök en diskussion upp om vad som egentligen var rätt och fel i en pågående facklig strid mellan Byggnads och Skanska.

Signaturen "Stefan" hävdade envist att facket bara var maktfullkomligt och medvetet såg till att medlemmarna inte fick de förmåner de skulle kunna få. Trots påstötningar från andra listmedlemmar ville inte "Stefan" presentera sig, han skrev bara att han var en "vanlig student".

En driftig journalist gjorde då lite enkel research och lyckades ta reda på att "Stefans" e-brev sändes från en dator på företaget JKL AB. Till saken hör att JKL AB är en PR-firma, med uppgiften att se till att vissa företag framstår i så bra dager som möjligt ...

Att "Stefan" gjort sig skyldig till brott mot PR-företagens etiska regler, genom att utöva påverkan utan att tala om vem han är, verkar ingen vara speciellt förvånad över.