Svenska Mensas medlemstidning Legatus Mensae meddelar i senaste numret (1/2001) att Jan Axelsson tilldelats Mensapriset 2000 "för hans idoga kämpande för oinskränkt yttrandefrihet trots häftiga protester från såväl myndigheter och media som den allmänna opinionen".

Övriga kandidater var bland andra nobelpristagaren Arvid Carlsson, neurofysiologen Germund Hesslow och uppfinnaren Håkan Lans.

http://www.mensa.se