En närmare 120 sidor lång C-uppsats kallad "Flashbacks nationalsocialistiska diskussionsforum - realiserad yttrandefrihet driven till sin spets" har skrivits av Anna Dahlquist och Ulla-Karin Lundgren vid Luleå Tekniska Universitet.

Syftet var bland annat att undersöka "vilka åsikter angående yttrandefrihet och samhällskritik är det som kommer fram vid ett diskussionsforum kring nationalsocialism, där yttrandefriheten inte begränsas av moralisk, politisk eller kommersiell censur? Vem är med i diskussionen? Kan Internet bli det nya "offentliga rummet", som enligt Habermas inte längre existerar tillfredsställande, där alla får komma till tals utan moralisk, politisk eller kommersiell censur?"

Slutsatsen man kom fram till var är att: Yttrandefrihet för alla, även "de obehagliga", är viktigt. Inga åsikter försvinner bara för att samhället/företag genom moralisk censur förhindrar dessa att yttras offentligt. Inläggen på Flashback rörande nationalsocialism visar på en stark kritik mot samhället, demokratin och hur medierna agerar när de skriver angående detta ämne. Motståndarna, vilka är färre i omfattning men spridda på de flesta diskussioner, bemöter dessa åsikter med motargument av varierande kvalitet - alla dock att föredra framför munkavle. Forumet ger anhängare och meningsmotståndare en unik plats där de helt anonymt kan diskutera och debattera, något som vi inte funnit någon annanstans.

En sammanfattning och analys av Flashbacks konferensforum för nationalsocialism under september 2000, gav följande resultat:

- Totalt antal inlägg under september 2000 vid Flashbacks konferensforum för nationalsocialism var 2 251 stycken.
- Antal olika nicknames/avsändare var 343 stycken
- 73 % av samtliga 2 251 inlägg förde diskussionen framåt.
- 25 % av de 2 251 inläggen innehöll främlingsfientlighet eller propaganda.
- 12 % av de 2 251 inläggen innehöll motargument mot de nationalsocialistiska tankarna.
- Det pågår en livlig diskussion vid forumet, en diskussion där endast 16 % av de främlingsfientliga inläggen får stå oemotsagda.
- Hotbilden är ständigt närvarande vare sig det är privatpersoner eller journalister som uttalar sig i ämnet nationalsocialism. På Flashbacks konferens är debattörerna helt anonyma och vi frågar oss om meningsmotståndarna skulle ha vågat yttra sig utan att vara anonyma?

Fotnot: Flashbacks konferensforum stängdes i oktober 2000. Det innehöll då över 100 000 inlägg, fördelat på drygt 170 olika ämnesområden. Ämnet nationalsocialism var endast ett av dessa områden.