Flera svenska bussbolag har infört en gräns för hur många personer med utländskt namn som får följa med på resor till utlandet.

På Göinge Buss, som bara tar emot fem invandrare på varje shoppingresa till Tyskland, säger Ingvar Svensson att orsaken är att invandrare oftare smugglar, och att tullen därmed granskar bussen betydligt hårdare om det är för många personer med utländska namn på passagerarlistan.