Sex av tio kommunfullmäktigeordförande vill skärpa lagstiftningen mot nazister. Hälften av dem som är för skärpt lagstiftning vill förbjuda nazistiska organisationer och hälften vill kriminalisera aktivt deltagande i sådana. Allt enligt tidningen Kommunaktuellt.

De går därigenom på tvärs med opinionen i partierna på riksnivå. Bland de ledande partiföreträdarna finns inget stöd för ett sådant förbud - förutom hos justitieminister Laila Freivalds och kd-ledaren Alf Svensson. De bägge anser att en kriminalisering av aktivt deltagande i nazistiska organisationer vore rätt.

Ibland skall man vara tacksam för att kommunpolitikerna inte har större inflytande över rikspolitiken än vad de har. De olika förslagen om förbud mot nazister är ingenting annat än symbolpolitik - och till råga på allt av sämsta slag.

Det går inte att förbjuda åsikter; i stället måste man våga ta debatten med dem som för fram de åsikter som man anser är fel. Det må vara med nazister, kommunister eller någon annan.

Skall det öppna och toleranta samhället kunna leva är den enda vägen att låta argumenten för det prövas. Förbjuds åsikterna mot det öppna samhället är risken stor att argumenten för förvandlas till dogmer och läpparnas bekännelse utan något innehåll. Och om så sker är det öppna samhället förlorat för gott.

Att kommunfullmäktigeordförandena vill förbjuda nazismen är bara ett tecken på att de inte själva tror på den demokratiska tanken att pröva argument i en öppen debatt. Det är tydligt att med sådana vänner behöver det öppna samhället inga fiender.