Trädgårdstomtarnas befrielsefront har slagit till igen. I början av april befriades ett tjugotal trädgårdstomtar från Bagatelleparken i Paris, där de varit utställda tillsammans med ett par tusen skäggiga släktingar.

Utställningen "2000 trädgårdstomtar" öppnades nyligen och skall pågå till den 24 juli. Befrielsefronten, som gjort sig känd genom ett flertal liknande aktioner, säger i en kommuniké vilja återupprätta trädgårdstomtarnas heder och återföra dem till deras naturliga miljö, skogen.