IT-samordnare Anders Forsberg vid Hudiksvalls kommun hotar att stoppa kommunens användare från att besöka Internetleverantören Ettnet. Orsak? Anders Forsberg anser att en av webbhotellets kunder är stötande.

Anders Forsbergs brev:

Jag hoppas att ni är ett seriöst företag och genast stoppar dessa sidor http://www.ettnet.se/~alex. Bilder på mord samt drogpropaganda hör inte hemma hos seriösa företag. Tills vidare stoppar Hudiksvalls kommun sina användare från att nå http://www.ettnet.se.
Ettnets svar till Hudiksvalls kommun:

Vi kan konstatera att den webbplats som fått Er att agera - såvitt vi kan se - ej innehåller något som står i strid med svensk lagstiftning. Någon konflikt med våra egna regler kan ej heller konstateras. Den drogpropagande ni relaterar till kan vi ej finna.

En större mängd information på webben kan av enskilda anses som stötande utan att för den del vara lagstridig. Information om kriminella och deras aktiviteter inspirerar pubertala intressen. Bilder och information om massmördare hämtar den intresserade enklast hos myndighetssidor (företrädesvis amerikanska).

En ISP (t.ex. Ettnet) tillhandahåller access till Internet. Enligt gällande lagstiftning skall vi agera om vi kan konstatera olaglig verksamhet. Vi bistår självfallet samhällets rättsvårdande myndigheter när dessa så begär.

Vi kan inte utifrån "smak och åsiktsreferenser" censurera den information som enskilda kunder väljer att ge allmänheten tillgång till.

Ett samhälle där självutnämnda censorer tillåts filtrera åtkomst till fri information utveckas snabbt i riktning mot åsiktsförtryck.

De som värnar om det "fria ordet" och de värden som uttrycks i våra grundlagar torde tolka Ert beslut som såväl förmätet som okunnigt.

Vi emotser med förväntan Er redogörelse för var i lagen Ni finner stöd för Ert agerande.

Då Ert beslut får konsekvenser för många kommuninnevånare gissar vi att beslutet är protokollfört. Vi önskar få en kopia på såväl beslutsunderlag som protokoll. Vi önskar även en besvärshänvisning.

Ettnet AB
Carl-Erik Berglund

Fortsättning följer ...