Datainspektionen pekar på sin webbsida på Internet ut en person som dömts för brott mot personuppgiftslagen (PuL). Nu riskerar inspektionen att själv åtalas för brott mot lagen, skriver Norrköpings Tidningar.

Utan att fråga företagaren Börje Ramsbro om lov har Datainspektionen spridit uppgifter om att han dömts för brott mot personuppgiftslagen. På sin webbsida publicerade inspektionen målnumret till hovrättens dom, vilket troligen betyder att Datainspektionen brutit mot lagen.

Det är förbjudet att sprida uppgifter om människors lagöverträdelser, men myndigheter är undantagna. Däremot är alla tvungna att be den vars uppgifter skall spridas om samtycke till publiceringen, och det har inte Datainspektionen gjort.

Den 21 december förra året dömdes Börje Ramsbro till dagsböter för brott mot PuL. Han hade på sin webbsida berättat att han ansåg sig lurad på sitt företag av bland andra Nordbanken. Han namngav ett par personer som han ansåg tagit företaget ifrån honom. Efter det anmäldes han för brott mot datalagen.

Tingsrätten och hovrätten konstaterade att Ramsbro brutit mot datalagen respektive personuppgiftslagen genom att sprida personuppgifter på Internet. Börje Ramsbro och hans advokat kommer att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen.