När TV4 Göteborg ville ta del av Lisebergs "klagomålspärmar" blev svaret nej med hänvisning till sekretesslagens 6 kapitel 1§ som ansågs gälla.

Om uppgifterna skulle lämnas ut är det ganska skralt med konkurrerande verksamhet vilka skulle kunna gynnas på bekostnad av Liseberg. Det är knappast troligt att potentiella Lisebergsbesökare skulle välja Gröna Lund eller Skara Sommarland om klagomålen blir offentliga.

Avslaget överklagades till kammarrätten i Göteborg men väl där visade det sig att Liseberg inte förstått vilka handlingar som efterfrågades och att Lisebergs avslag skall betraktas som: "bolagets principiella hållning till den typ av handlingar som kan tänkas avses i en begäran av det slag som ligger till grund för nu aktuellt mål". Målet avgörs senare i höst.

För ytterligare information:
Kammarrätten i Göteborg. Mål 3918-1999