Riksdagen beslutade idag att FRA-lagen ska utvidgas. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2013, och innebär att även Säpo och Rikskriminalpolisen ska kunna beställa signalspaning från FRA. När den omstridda FRA-lagen trädde i kraft 2009 försvann den möjligheten för polisen.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserade beslutet. De båda partierna vill riva upp lagen, utreda den på nytt och granska om det finns behov av den. De fick även stöd från Mattias Sundin (FP) som röstade emot partilinjen.

Riksdagen antog förslaget med siffrorna 272-43.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213pPolisens-tillgang-ti_H001JuU7/