Reklamaffischer i Stockholms tunnelbana för biosuccén Fucking Åmål har censurerats med klisterremsor. Ett citat som innehåller några svordomar och könsord har på affischerna ersatts med en text om hur man förhandsbokar biljetter.

Om initiativet till remsorna kommer från Stockholms Lokaltrafik (SL) eller från More, det bolag som sköter T-banereklamen åt SL var är oklart.

SL hävdade att man på Mores förfrågan givit ett generellt ja till affischering för filmen trots dess kontroversiella titel, men att More inte bett SL att ta ställning till enskilda formuleringar på affischerna. På More menar man att det visst är SL som fått kalla fötter inför citaten och beordrat remsorna.