Nedan följer lite tankar och funderingar kring den nya Personuppgiftslagen (PUL) som träder i kraft på lördag. En lag som liknar kejsarens nya kläder. När skall politikerna förstå att kejsaren är naken?

ALLA BLIR JOURNALISTER

Enligt nyhetsbrevet Paginova så är en konsekvens av Personuppgiftslagen, PUL, att en idrottsförening inte får publicera en resultatlista (med personnamn) på Webben, medan det är OK för en tidning att göra det. Lauri Pappinen ställer den retoriska frågan: "Vad får detta för konsekvenser för vår så stolta offentlighetsprincip?" Och han svarar: "Alla får bli "journalister", för då gäller inte dessa lagar".

BILDT ANMÄLER SINA EGNA VECKOBREV

- Är mina elektroniska veckobrev olagliga eller inte? Den frågan vill moderatledaren Carl Bildt ha svar på från Datainspektionen. Inom de närmaste dagarna sänder han en anmälan dit med denna innebörd.

Carl Bildt vill nu veta om han riskerar att göra sig skyldig till lagbrott genom sina elektroniska veckobrev. Där resonerar han om vitt skilda frågor och nämner även olika personer inom och utom Sverige.

I slutet av sitt senaste veckobrev skriver Bildt att den föråldrade datalagen från 1973 har ersatts av ett "modernare missfoster". Lagen antogs av riksdagen i våras och är ytterst en följd av ett EG-direktiv från 1995 om skydd för enskilda personer vid behandling av personuppgifter. En svensk kommitté föreslog sedan en ny persondatalag.

Såväl moderaterna som folkpartiet, miljöpartiet och delvis vänsterpartiet kritiserade i reservationer i konstitutionsutskottet (KU) lagförslaget och föreslog fortsatt agerande för att minska olägenheterna. Yrkanden om att avslå hela förslaget framfördes dock inte.

MITT LIV ÄR ETT KONSTVERK

Ett sätt att bli fri från ansvar enligt PUL är att betrakta din verksamhet som ´konstnärlig´. Ett bra exempel på detta finns på: http://www.algonet.se/~anders/konst.html