Karolinska institutet (KI) har under de senaste veckorna bombats ett flertal gånger med elektronisk post från Djurens befrielsefront.

Breven innehöller en uppmaning till KI att upphöra med samarbetet med Smittskyddsinstitutet. Djurens befrielsefront skickade även ett kort uttalande där aktionen sades vara en protest mot KI:s samarbete med SMI och dess djurförsök.

I september förklarade en amerikansk djurrättsorganisation, Animal Liberation Frontline, ALF, i en kommuniké att en höstoffensiv skulle inledas på Internet. Olika fristående grupper skulle angripa myndigheters datasystem genom inbrott, spridning av datavirus och e-postbombning.

Den mottagande datorn på ett företag eller myndighet har inte obegränsad kapacitet. Om många e-brev skickas in under kort tid kan posthanteringen helt sluta att fungera.

Telias säkerhetschef Magnus Ek är övertygad om att e-postbombning är ett växande problem. Minst en gång i månaden är det ett större företag som drabbas av problem i samma storleksordningen som KI.

Djurens befrielsefronts pressmeddelande:

OPERATION NEDLÄGGNING - KOMMUNIKÉ FRÅN DJURENS BEFRIELSEFRONT (INTERNETAVDELNINGEN)

Offensiven har startat - informationskriget ska bli deras mardröm

Cirka två minuter innan detta meddelande skickats ut till Er (981016), har Smittskyddsinstitutet (SMI) och Karolinska Institutet (KI) fått 20 000 elektroniska brev. DBF(IA) (mer information om gruppen står nedan) har tidigare utfört liknande aktioner, och då som nu, riktar sig protesterna mot de djurförsök, den aphållning och import av apor som SMI är skyldig till. Kravet är att detta upphör.

Protesterna riktar sig mot KI för deras samarbete med SMI. Aporna betraktas som objekt och berövas sin frihet för att få sina kroppar förgiftade, misshandlade, deformerade och förstörda innan de slutligen mördas. Aporna har förmåga att känna känslor nästan identiska med människors; lidande, glädje, sorg och ångest. Detta tar forskarna ingen hänsyn till. Vi, arten homosapiens, har ingen som helst rätt att utnyttja oskyldiga varelser i experiment som anses vara problemlösare för de problem VI har skapat. Låt de oskyldiga vara, makt ger inte rätt.

Denna aktion är en del i en intensifierad kamp mot SMI och de företag som samarbetar med Smittskyddsinstitutet och en uppmaning till alla som vill få ett slut på djurförsöken att bli aktiva.

Denna aktion är också tillängnad Barry Horne, som påbörjat ännu en hungerstrejk. /Djurens Befrielse Fronts Internet Avdelning DBF(IA) kontaktaddress: smi98@altavista.net.

Förteckning med de apförsök som pågått och pågår vid SMI:
http://www.motkraft.net/senastenytt/981016-aa.html

Kort historik ang. DBF(IA):
http://www.motkraft.net/senastenytt/981016-ab.html