Följande förklaring postades den 29 augusti 1998:

Elektroniska Frontens mailinglista läggs ned med omedelbar verkan. Beslutet har tagits av Alexander Bard och hans kontor, som skött det administrativa arbetet, och Bahnhof, serverföretaget som bidragit med nätkapaciteten. Orsaken är att det administrativa arbetet med att plocka in och ta bort nya medlemmar inte står i proportion till den lilla mängd mails och de få diskussioner som faktiskt förs på listan.

Eftersom E-Fronten konkurrerar med en uppsjö av andra mailinglistor som drivs av både Alexander Bard och Bahnhof har vi kommit till slutsatsen att det är meningslöst att upprätthålla kapacitet för denna lista varför den läggs ner. Förhoppningsvis kan det fortsatta arbetet med att försvara yttrandefriheten på nätet fortsätta på ett mer effektivt sätt på annat håll, inte minst genom enskild opinionsbildning.

Vänliga hälsningar
/Alexander Bard