En doktorand i sociologi arrangerade en föreläsning med en nynazist vid Umeå universitet. Igår fråntogs hon tillsvidare sina arbetsuppgifter.

Doktoranden stängs i avvaktan på vidare utredning av från sina arbetsuppgifter som samordnare för ungdomsforskningsnätverket och lärare. "Andra forskare har inte längre förtroende för henne. Hon har handlat bakom ryggen på oss", säger prefekten vid sociologiska institutionen Sten Höglund.

Orsaken är att en nynazist med anknytning till propagandatidningen Nordland i fredags höll ett föredrag om sin ideologi vid universitetet. Doktoranden Karolina Matti, som forskar om nynazism, hade bjudit in honom. "Jag ville skapa debatt. Vill man kunna motarbeta nazisterna bör man känna till vilka argument de använder", säger hon.

Genom att inbjuda nynazisten skulle studenterna få informationen direkt från källan, utan mediaförvanskning, och ges möjlighet till debatt. Någon debatt blev det nu inte, men ansvaret för det var åhörarnas, anser Karolina Matti.

Rektor Sigbrit Franke tar klart avstånd från att universitetet ger utrymme åt nynazister. "Man kan inte låta nynazister få propagera utan att det sätts in i ett sammanhang och i en kritisk analys. Umeå studentkår reagerar kraftigt mot att nazister fick hålla föreläsning vid universitet."

"Här finns många studenter av utländsk härkomst. De känner nu stor olust och obehag inför det skedda. Vi kan inte acceptera att någon får stå oemotsagd och propagera för nazismen på vårt universitet", säger Ibrahim Baylan, vice ordförande i studentkåren.