Radio Islams webbplats på Internet har på egen begäran flyttats till USA. Linda Reinolds, ansvarig utgivare för webbplatsen, skrivar följande i ett brev som har skickats till bl.a. Justitiekanslern, åklagare Tora Holls samt vissa medier:

"På grund av bristen på yttrandefrihet i Sverige i vissa viktiga frågor och planerna på att ytterligare inskränka medborgarnas demokratiska rättigheter och upprätta en sorts polisstat, saknas det förutsättningar för en fri Internet i vårt land.

Därför säger jag upp mitt medlemskap i 'Flashback Community' och ber härmed om avstängning av min hemsida 'Radio Islam' med user-namnet 'rislam' (http://www.flashback.net/~rislam), detta från om med måndagen den 20 oktober 1997.

Med vänlig hälsning
Linda Reinolds"

Radio Islam finns numera på adressen:
http://www.abbc.com/islam