Det håller f.n. på att läggas upp ett internetregister med personuppgifter, bild och gärningsbeskrivning över landets samtliga sexförbrytare.

Det kommer att bli möjligt att ladda hem dessa uthängningar i form av flygblad för uppkopiering och spridning bland allmänheten. Registret har varit under uppbyggnad under en längre tid, men de ansvariga meddelar att en hemsida och e-post-adress bör finnas uppe för allmänheten inom kort.