Den som köper sprayfärg på butiken Highlights i Stockholm riskerar att bli av med den lika snabbt. I gathörnen utanför väntar civilklädda poliser redo att beslagta föremål som kan användas för att begå skadegörelse. Men agerandet strider mot de intentioner som regeringen formulerade när lagtexten skrevs, och nu har polisen JO-anmälts.

Under 2004 trädde en lagändring i kraft i syfte att hjälpa polisen att bekämpa olaglig graffiti. Polisen fick då rätten att kroppsvisitera personer om de misstänkte att de hade sprayfärg eller pennor på sig som skulle användas för att begå skadegörelse.

Detta blev startskottet för en rad märkliga ingripanden mot butiken Highlights kunder. Highlights är sveriges största graffiti- och street art-butik och säljer förutom sprayfärg även kläder, tidningar och böcker.

Katarina närpolis i Stockholm har gjort flera beslag från personer som kommer direkt från butiken. En av de som blev utsatt är Highlights delägare Alexander Mata.

Han anmälde poliserna som gjort beslaget för tjänstefel. Utredningen lades ner av åklagare, men justitiekanslern, dit ärendet överklagades, gjorde en annan bedömning. Justitiekanslern konstaterade att poliserna begått tjänstefel och tillerkände Alexander Mata ersättning.

Highlights har även hjälpt flera av sina kunder att överklaga de beslag som gjorts. Flera fall gick till domstol, polisens beslag ogiltigförklarades. Det blev också slutet för razziorna utanför butiken.

Polisen slutade med beslagen efter att de förlorat i tingsrätten. Men nu har polisen åter börjat använda den strategi som de rättsliga instanserna underkände. I anslutning till sportlovsveckan genomfördes ett stort antal beslag av sprayburkar utanför butiken.

De har tagit folk kontinuerligt utanför butiken. När det varit stora lov då många ungdomar är lediga så har det stått två poliser på vardera sidan av gatan.

Nu anmäler butiken Katarina närpolis i Stockholm till justitieombudsmannen för att pröva om deras agerande är förenligt med lagen.

I den proposition som föregick lagändringen står att läsa:

"Enbart det förhållande att en eller flera personer samlas eller vistas i ett område där skadegörelse kan förekomma, bär viss klädsel eller kommer ut ur en affär som säljer sprejburkar kan aldrig i sig utgöra grund för kroppsvisitation."
Highligts:
http://www.highlights.nu

Flashback Forum - Graffiti och street art:
http://www.flashback.org/forumdisplay.php?f=48