Ännu en gång så har den nazistiska tidningen Nordland lyckats skicka spam till Internetleverantören Algonets kunder. Enligt Nordlands nyhetsbrev 'Frihetsbrevet' skickades detta till sammanlagt 25 000 kunder, vilket innebär att inte alla blev drabbade denna gång.

Enligt Nordland är det en av deras läsare som gjort massutskicket. Precis som förra gången var brevet ett utskick av Nordlands nyhetsbrev 'Frihetsbrevet'.

http://www.nordland.net
http://www.nordland.net/fb