Natten mot den 25 mars slog aktionsgruppen Kommando Astrid Lindgren till mot hönseriet Täljestads Ägg i Täljestad, Linghem, sydväst om Norrköping.

När Astrid Lindgren fyllde 80 år blev hon uppvaktad av den dåvarande socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson med en födelsedagspresent som var en förbättrad djurskyddslag skom skulle förbjuda burhönssystemet i Sverige år 1999. Nu, 10 år senare, sitter hönsen fortfarande kvar i burarna. Regeringen har upphävt burhönsförbudet och har enligt Kommando Astrid Lindgren svikit Astrid Lindgren och de miljontals höns som sitter i burar på hönserier.

Aktionsgruppen "Kommando Astrid Lindgren" har bildats då man säger sig ha insett att man inte längre kan vänta på att lögnaktiga politiker ska få hönsen ur burarna. De har inte längre någon tilltro på att hönsen kommer ur burarna så det enda alternativet som finns kvar för dem är att bryta mot lagen. Direkt aktion är det enda som kan hjälpa hönsen här och nu! I Sverige finns det ungefär 5 miljoner hönor som lever sina liv i burar med en yta som är ungefär lika stor som ett A4-papper per höna. Detta trots att paragraferna 2 och 4 i djurskyddslagen säger att djur ska hållas och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och så att de kan bete sig naturligt.

Kommando Astrid Lindgren bröt sig in på hönseriet Täljestads Ägg där tusentals höns sitter i trånga burar under fruktansvärda förhållanden. 22 höns förflyttades försiktigt därifrån. Alla hönsen var i dåligt skick och saknade fjädrar. Efter veterinärvård har de nu transporterats till kärleksfulla hem på hemlig ort i Sverige där de ska få leva resten av sina liv utan att behandlas som känslolösa pengamaskiner.

Detta var den första aktionen utförd av Kommando Astrid Lindgren, men aktionerna kommer att fortsätta tills regeringen håller vad de lovat Astrid och hönsen.