Projektor heter en ny filmtidning som distribueras via e-post. Första numret som kom i slutet av april innehöll bl.a. en intervju med Nils-Petter Sundgren plus filmnyheter, topplistor och allmänn filmfakta m.m.

Webbadress: http://www.projektor.rit.se
E-post: webmaster@projektor.rit.se

Starta prenumeration:
Skicka ett brev med titeln subscribe till: projektor-request@listserv.rit.se

Avsluta prenumeration:
Skicka ett brev med titeln unsubscribe till: projektor-request@listserv.rit.se