Världens största uppslagsverk om datavirus finns nu tillgängligt på internet. Det är amerikanska Symantec Corporation som identifierat 10 000 virus med även information om botemedel.

http://www.symantec.com/avcenter/vinfodb.html