Flashbacks logotyp finns nu även som typsnitt för PC. Typsnittet är gjort av "aztro" och finns för gratis nedladdning från Flashback Softwares webbplats.

http://www.flashback.se/software