Fackförbund i västra Frankrike uppmanade nyligen postanställda att inte bära ut kampanjpost från den högerextrema och främlingsfientliga nationella fronten. Partiet har föreslagit ett system för familjebidrag som utesluter invandrare. Fackförbunden förklarade att de vill visa sitt motstånd mot denna diskriminering av invandrare.