Spelbolaget Betsson har anmält Lotteriinspektionen till justitieombudsmannen (JO). Anmälan rör Lotteriinspektionens övervägande om vitesföreläggande mot Betsson efter att bolaget öppnat en spelbutik i Stockholm. Lotteriinspektionen anser att butiken bryter mot det svenska spelmonopolet.

Betsson ifrågasätter dock hur inspektionen kan grunda ett beslut på paragraf 38 i lotterilagen när lagens giltighet enligt honom är ifrågasatt av både Högsta domstolen och Svea hovrätt. Betsson anser att Lotteriinspektionen har åsidosatt såväl existerande EU-regler som gällande svensk rätt.

http://www.betsson.com/sv/
http://www.lotteriinsp.se/