Nedan följer tre versioner av vad som hände då polisen valde att gripa 314 personer vid en nynazistisk konsert i Brottby för några veckor sedan. Samtliga artiklar är publicerade i sin helhet, och den första inkluderar även länkar till sidor där civila poliser pekas ut på bild. Gemensamt är att alla tre förkastar polisens arbete, men av helt olika orsaker.

FRIHETSBREVET: ÅSIKTSPOLISEN GREP 314 PATRIOTER!

Den 3 januari detta år var datumet då Max Resist skulle genomföra sin debutkonsert inför svensk publik. Som vanligt var allt noga planerat i förväg men denna gång skrev det nationella musiken historia då allt slutade med att 314 patrioter greps.

Vi började redan på eftermiddagen känna av polisens motarbetningar. Arrangören för Göteborgsbussen ringde. Han lät stressad. Polisen hade stoppat bussen och visiterade varenda patriot som fanns på bussen. Det var inget snack om saken; Göteborgsbussen skulle bli försenade till samlingsplats A - om de ens skulle komma fram.

Samtidigt, på andra sidan stan, började patrioter samlas vid samlingsplats B för att senare färdas vidare till konsertlokalen. Redan innan den första patrioten hade satt sin fot på området var polisen på plats och de visiterade systematiskt alla som kom. Fyra patrioter blev av med sina tröjor på grund av att dessa skulle ha hetsat mot någon folkgrupp, men polisen var så "snälla" att de istället fick bära polisens tröjor. Det är skrattretande: Först beordrar de av patrioter deras kläder för att sedan klä dem i rasfiendens tröjor!

På mötesplats B framkom det att polisen visste att en konsert skulle äga rum men de visste inte var. Detta trots att de funnit 100-tals biljetter på olika personer där konsertlokalen var angiven... Sin närvaro förklarade de med att "anarkister planerade att anfalla". För det första; Vi har aldrig haft några problem med AFA förutom då de i grupp angripit någon ensam patriot. Annars så skrämmer inte deras slagord eller masker oss så värst mycket... För det andra visade det sig vara en ren lögn med tanke på att polisen kontaktat AFA och inlett ett nära samarbete med dem, eller avrått dem från att genomföra någon "attack", som media beskrev det. Med tanke på det motstånd polisen fick känna senare på kvällen tror jag inte AFA skulle ha så mycket att sätta emot. Vi patrioter har ju alltid sett AFA som antipatrioternas hantlangare, och det var skönt att få det bekräftat att de i alla fall denna gång öppet samarbetade med polisen. I och för sig är inte detta något förvånande då till och med en kriminalkommissarie förklarat i Dagens Nyheter att AFA var bra killar som bara ville väl...

Det var planerat att Göteborgsbussen skulle lämna av passagerarna vid lokalen för att sedan ta sig till mötesplatsen för att i omgångar hämta upp patrioterna vid samlingsplats B. Med tanke på att poliserna höll kvar bussen någonstans vid Södertälje så uppstod vissa förseningar. Polisen på samlingsplats B påstod att Göteborgsbussen inte skulle komma så då var det dags för reservplanen. Den gick ut på att man skulle ta sig till en närbelägen busshållplats för att där färdas kommunalt ut till konsertlokalen.

Polisen vägrade dock att släppa iväg patrioterna. Efter att några patrioter diskuterat med polisen gick de med på att vi skulle få gå om vi gick i grupp om tio och tio, var tysta och inte störda ordningen. Självklart gick detta bra.

Framme vid busshållplatsen konfronterades patrioterna av ytterligare ett problem: SL vägrade att köra dem tillsammans med den vanliga trafiken efter påtryckningar från polisen. En extrabuss kallades in och dessutom kom Göteborgsbussen ändå, följd av ett antal privata minibussar som hjälpte deltagarna ut till konserten.

När vi alla var samlade så inleddes ganska snart konserten. Utanför stod ett hundratal poliser, rustade till tänderna. Ett antal civilpoliser befann sig även inne i bakre delen av lokalen (insläppta av lokalägaren), dessa kan du bevittna på http://www.1488.com/frihetsbrevet/21civil.html. En patriot som ville visa att han genomskådade deras "förklädnad" sa till dem; "Här inne känner ni väl inte er så säkra när ni inte har alla er vänner med er". Som hämnd efter den "modiga" stormningen drog de ut honom ur lokalen, kastade honom ner i gyttjan och hoppade och slog på honom, samtidigt som de yttrande att "Här ute känner du dig väl inte så säker när du inte har alla dina vänner med dig". Om patriotens yttrande - om så onödigt - berättigade dem till den behandlingen vet jag inte, men det skulle senare visa sig att de njöt av att slå patrioter...

Konserten fortlöpte, Vit Aggression hann avsluta sin repertoar och Max Resist hade hållit på ett bra tag då ryktena om en polisstormning började cirkulera.

Åsiktspolisen hade tänkt att storma lokalen från alla tre ingångar; dels huvudingången mitt emot scenen, dels från vardera sida framme vid scenen. Tack vara patrioternas misstankar om stormningen lyckades huvudingången barrikaderas med diverse bänkar men det hindrade tyvärr inte ZOG:s knektar att ta sig in via de båda sidoingångarna.

Det var några sekunder av kaos då polisen var i överläge, inget förstod först vad som hände. Vilket till stor del berodde på att en grupp extremt våldsbenägna civilpoliser, som inte identifierade sig som poliser, gick in först.

Mest förvånade var nog Max Resist som brutalt kastades ned från scenen. Lägg märke till att de inte hann göra något som helst motstånd, de märkte inte inte när fienden stormade pga den höga ljudnivån.

Den kravallutrustade polisen stormade därefter lokalen med dragna batonger. Pistolerna hade de inte i hölstret i fall den skulle ha kommit i fel händer i stridens hetta. Civilpoliserna var mycket aktiva under stormningen. Beväpnade med teleskopbatonger vevade de besinningslöst bland patrioterna, särskilt patriotiska tonårstjejer fick känna på deras svenskfientliga hat.

En teleskopbatong är konstruerad med flera decimeterlånga järnrör ihopsatta med varandra. Detta ger batongen en mycket kraftig sving och lätt slår sönder armar och ben. Om man slår mot huvudet uppstår lått grova skador. Åsiktspoliserna nöjde sig med att hålla batongerna åt fel håll, det vill säga att de slog med handgreppet som är försett med en järnring som ger betydligt värre skador än om man använder batongen som den är konstruerad
för.

Patrioterna, som var där för en rockfest och var således inte förberedda för batalj retirerade undan åsiktspolisens batonger men då situationen hade varat i ett par sekunder släppte förlamningen och de försvarade sig tappert. Flaskor började vina genom luften och fienden var tvungen att dra sig tillbaka. Ett par patrioter var kvar bakom polisens linjer och stod alltså mitt i flaskregnet. Ett par tog skydd bakom högtalaranläggningen tillsammans med ett par av bandmedlemmarna i Max Resist. Då polisen upptäckte deras närvaro grep de tag i en patriot och höll honom som en sköld mot flaskregnet. Kanske för att de trodde att det skulle förmå flaskregnet att upphöra, men troligtvis såg de en chans att en patriot skulle skadas.

Då polisen samlat sig från den första attacken och med sköldar och batonger började dra sig fram mot patrioterna så försökte en patriot att freda sig själv samt de tonårstjejer som ordningsmakten fått upp blodsvittringen på med hjälp av en brandsläckare som han avfyrade mot polisen. När han tappat den så plockade fienden upp den och tömde det resterande innehållet över patrioterna. Denna situation varade inte så länge utan med hjälp av batongslag och hundar fick de överhanden. En patriot som blev hundbiten

förvägrades läkarhjälp och han blev tillsagt att han fick söka läkare själv för att ta stelkrampsspruta - samtidigt som han absolut inte fick lämna lokalen...

Efter brandsläckarattacken gick polisen till angrepp med någon sorts gas. Vad det gäller lukt, smak och verkningar i hals och näsa så tyder allt på att det var tårgas men ögon reagerade inte som de brukar vid tårgas. Smaken på pulvret som satte sig på kläder var peppar så det är inte omöjligt att det var någon form av peppargas kombinerat med/eller någon mild form av tårgas.

En del patrioter som inte lät sig tvingas ner till golvet gjorde tappra försök till motstånd men en efter en slogs de ned av polisen. En patriot som av de hatiska civilpoliserna utpekades som anstiftaren till upploppet tvingade iväg men armarna brutalt uppdragna på ryggen. Vid utgången slängdes han till marken och tre uniformera poliser satt sig på honom. Patrioter som var vid utgången och bevittnade det hela säger att patrioten försökta skrika av smärta men på grund av de tre polisers tyngd fick han inte fram ett ljud. En civilpolis satte sig på knä bredvid patrioten och slog sin teleskopbatong framför hans nedtryckta ansikte och böjer sig ned och viskar några väl valda ord. Vad som hände denna patriot sedan är i skrivande stund oklart men det var i alla fall många som blev slagna av polisen, dels vid stormningen och dels utanför lokalen. Ett par personer, varav en patriotisk tonårstjej lämnade lokalen på stapplande ben, stödda av poliserna, i kraftig andningsnöd orsakade av astmaanfall som utlöstes av polisens gasattack. Bilder på åsiktspolisen hittar du på http://www.1488.com/frihetsbrevet/21polis.html.

Hela polisstormningen filmades av Nordland för en kommande videofilm. Det fanns två filmkameror längst bak i lokalen som hade uppsikt över hela stormningen och det fanns även en rörlig kamera framme vid scenen. Kameramannen vid scenen slutade inte filma trots polisen order och kunde på så sätt dokumentera många vidriga övergrepp. Samtliga videofilmer togs i beslag men chanserna är stora att Nordland får tillbaka dem. Även då kameramannen slutligen lagt ifrån sig videokameran rullade filmen vid utgången där patrioterna släpades ut som fokus.

Då samtliga patrioter låg på golvet och det sista motståndet var kvävt sprang poliserna som galna och skrek åt allt att "hålla käften" och ligga still. Aggressivas var civilpoliserna som verkade ha en förkärlek till att slå försvarslösa. Dessa har synts i flera tidigare sammanhang då patrioter varit inblandade. Bland annat var det de poliserna som hade som uppgift att kartlägga Stockholms patrioters hemort under Ultima Thulevågen. De arbetade genom att provocera personer som såg nationella ut, ofta genom att börja mucka gräl med dem. Om personerna då sa eller gjorde något "dumt" så var de snabba på att lära personen i fråga en läxa... En av de värst aggressiva civilpoliserna hade lyckligtvis belönats med ett bandage runt huvudet - något som muntrade upp oss alla under omständigheterna.

När det till slut rådde tystnad i lokalen började en stämma någonstans på golvet; "Du gamla, du fria..." En efter en stämde upp i sången. Visserligen hade vi förlorat detta slag med vi är inte besegrade! Till den avslutande raden "Ja, jag vill leva och dö i Norden", så sjöng varenda patriot i lokalen. Polisen skruvade nervöst på sig och de visste inte riktigt vad de skulle ta sig till.

Efter ett par timmars väntan började polisen ta ut patrioterna en efter en. De visiterades och sattes på en buss för färd till häkte. Ju längre tiden gick började stämningen lätta. Innan fick man bara viska till varandra, inte flytta på sig och fråga om lov om man skulle behöva gå på toaletten. En kvinnlig patriot som behövde uppsöka toaletten blev beordrad att gå ut och uträtta sin behov. Då hon frågade hur hon skulle kunna se något i mörkret fick hon som svar: "Jag lyser på dig, så du ser nog". En annan kvinnlig patriot som fick gå på toaletten tvingades uträtta sina behov med öppen dörr sedan en modig poliskonstapel placerat sin känga i dörrspringan.

Smörgåsar som tidigare har varit till försäljning lyckades en Nordland-vakt komma över och de delades i rask takt ut till patrioterna, något som mottogs med glada miner - i alla fall från patrioterna... När stämningen började bli allt mer ledigt var det flera som pratade med ZOG:s knektar. Det var många poliser som beklagade situationen, de ansåg helt enkelt att vi skulle kunna ha haft vår konsert i fred. Detta gör dem bara till ännu värre knektar...!

Uppviglarna bakom stormningen var politikerna - det var helt enkelt riksdagens beslut. Gunno Gunnmo är högst delaktig även denna gång, och självklart har juden och tillika rikspolischefen Sten "Isidor" Hecksher ett finger med i spelet. Då den senare tillträde i sin roll som rikspolischef svarade han "Jag tycker att man ska använda hela arsenalen av lagar" på frågan hur man skulle "stoppa nazisterna". En stor skuld ligger även hos Bonnierpressen som hetsat mot svenskar en tid. Även Svenska Dagbladet är ansvariga för händelsen genom deras upprop i tidningen mot polisens "passiva hållning".

I skrivande stund är mycket oklart. 314 patrioter greps och av dem är 25 anhållna, därav många utlänningar. Ett 20-tal är misstänkta för hets mot folkgrupp, övriga för våldsamt upplopp. Nordland försöker dokumentera alla övergrepp som skedde så sänd din version av händelsen till oss och berätta vad du blev utsatt för. Ovanstående reportage är grundat på ett ringa antal personers uppfattning av händelsen men det finns 314 vittnen som kan berätta just sin version av det inträffade. En sak kan vi vara överrens om: Det som den etablerade median skrev var inte fast förankrat i sanningen...

För att nämna några enstaka händelser under kvällen... En kvinna som var gravid i åttonde månaden förvägrades hjälp trots att hon fick sammandragningar. En patriot hörde två poliser samtala då han var på toaletten och kunde på så vis bevittna hur poliserna skröt för varandra hur de slagit patrioter.

Då polisen stormade lokalen hade de endast hets mot folkgrupp att gå efter och det var ett 20-tal personer som skulle ha gjorts sig skyldiga till detta. Detta "brott" har ett maxstraff på två år. Polisen stormade INTE lokalen då flaskor började vina i luften, detta var patrioternas försök att freda sig själva mot den aggressiva attacken.

Hela arrangemanget var ett övergrepp mot deras så kallade demokrati och det var många enskilda poliser som gjorde sig skyldiga till övergrepp, hot och misshandel. Det kommer bli dyrt för polisen om de ska ha sådana här insatser vid varje konsert...

Vi lovar att återkomma till händelsen och olika övergrepp på deltagarna. Kvällen var en viktigt erfarenhet som visade var våra fiende står någonstans. Det som inte dödar oss gör oss bara starkare!

(Saxat från Frihetsbrevet #21 | Email: fb@1488.com)

CONTRA: POLISEN GÅR PÅ PARTY ISTÄLLET FÖR ATT JAGA BOVAR

Polisledningen i Stockholm prioriterar. Och skickar hundratals poliser på party varje helg. Här facit för de senaste tre helgerna. Helgen den 20-21 december användes större delen av Stockholmspolisens resurser för att gå på rejvfest. När skribenten till dessa rader under tre dygn försökte göra en polisanmälan om skadegörelse på bilen hänvisade man redan i växeln på Söderortspolisen till att alla resurser användes till en rejvfest. Därför kunde man inte bry sig om att ett drygt dussin bilar hade saboterats i ett visst kvarter. De poliser som var förövarna i hasorna hade kommenderats iväg till rejvfesten istället. De hade säkert trevligt.

Helgen den 27-28 december var det dags för ny rejvfest. Vid en raid mot Globens annex grep polisen ett sextiotal personer. Det var sjuhundra som deltog på festen. Polisen trodde att de hade hittat knarkbrottslingar. Efter kontroll var det bara fem som hade något knark. Tror någon annan än polisledningen att det skulle ge lika uselt resultat att tömma Operabaren en lördagskväll?

Helgen den 3-4 januari var det så dags för ett nytt festtillslag. Den här gången hade norra Europas politiska avskum samlats på bondvischan norr om Stockholm. Nu skulle polisen återigen visa sig på styva linan och skaffa sig bra rubriker för att den ingrep mot nationalsocialister som samlats till konsert. Cirka 150 poliser användes till detta, varefter vi kan räkna med att de ärenden som skapats genom polisngripandet kommer att belamra åklagarväsendet under en stor del av januari. Övriga bovar kan fira och det skulle inte förvåna om den organiserade brottsligheten snart är beredda att betala för fler rejvfester och socialistkonserter. 314 personer misstänks nu tydligen för våldsamt upplopp. Om hundra poliser störtar in bland 314 måttligt nyktra personer på en rockkonsert och bryter konserten blir det våldsamt upplopp. Det skulle det bli även om det var Pingstkyrkans ungdom som stod för konserten.

(National)socialistiskt avskum finns tyvärr. Det går inte att förbjuda deras existens. Om de håller sig för sig själva i en loge på landet slipper vanligt hederligt folk att råka ut för dräggen. Det är svårt att förstå varför polisen då väljer att ingripa där och istället strunta i brott som berör allmänheten in på bara kroppen. Men ett framgångsrikt ingripande mot ett rån eller en misshandel ger inte tillfälle för polischefer i guldglänsande uniformer att framträda i TV-sändningar och göra PR för den egna verksamhetens förträfflighet. Samt snyfta en stund om bristande
resurser.

(Saxat från: Veckans Contra | Email: contra@algonet.se)

AFA STOCKHOLM: AFA STOCKHOLM SAMARBETAR INTE MED POLISEN!

Efter massingripandet mot en nazistkonsert i Brottby den 3 januari har stockholmspolisen till media angivit att en av anledningarna till att de lyckades med den politiskt beordrade insatsen, var att Antifascistisk Aktion i en förhandling lovat att inte angripa nazisterna. AFA Stockholm vill göra klart att vi inte samarbetar med polisen eftersom polisen är vår fysiska, och i många fall ideologiska, motpart i kampen för ett samhälle fritt från förtryck. Den så kallade förhandlingen var ingen förhandling. Istället begränsade den sig till ett telefonsamtal mellan AFA och polisens insatschef där polisen klargjorde vad dom hade för planer, och där AFA inte lovade någonting.

Vi vägrar att bli en del i polisens propagandaspel där de vill göra gällande att det är vi som har hindrat dem från att ingripa vid tidigare konserter. Ett talande exempel av många andra är den nazistkonsert som hölls i ABF-huset den 29 november där exakt samma heilande och hetsande ägde rum som i Brottby. Då fanns inte en antifascist i närheten och trots stor dokumentation av brott valde polisen, sin vana trogen, att inte ingripa. AFA Stockholm ser istället att vår verksamhet tvingade polisen att ingripa mot nazisterna ute i Brottby. Det är bland annat vår kamp på
gatorna som tvingat fram det politiska tryck som i sin tur tvingade fram polisens agerande den 3 januari.

Vi tycker att det är bra att polisen börjar behandla brottet hets mot fokgrupp som ett brott. Men att polisen har börjat agera med stöd av lagar som tillåter massarresteringar tycker vi är en allvarlig utökning av statens repressiva makt. En utökning som vi också kommer att drabbas av och som vi kommer att bekämpa.

Inga fascister på våra gator - med eller utan uniform!

(Saxat från: Motkraft #6 | Email: motkraft@poboxes.com)