Datainspektionen (DI) anser att det bör bli enklare att straffa den som kränker någon på nätet, och att ny lagstiftning krävs mot detta. Myndigheten föreslår en generell straffbestämmelse som även ska gälla grundlagsskyddade webbplatser.

Detta skriver DI i ett yttrande över Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55). Nils Funcke, som satt med i Yttrandefrihetskommitén, säger till Dagens Nyheter att Datainspektionens förslag är dåligt underbyggd.

"DI talar i svepande ordalag om att de varje dag möter människor som blivit kränkta på internet. Jag undrar vad det är för undersökningar som visar det de påstår. De argumenterar inte särskilt sakligt."
"Ska man ändra lagen måste man titta väldigt noga på detta så att den grundlagsskyddade yttrandefriheten inte tar skada."
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2012/infor-straff-for-att-motverka-krankningar/
http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2012-01-14-betankande-yttrandefrihet.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/15631/a/197600
http://www.dn.se/nyheter/sverige/behovs-ingen-ny-lag-mot-nathat
https://www.flashback.org/t2057250