Gerillaalliansen URNG i Guatemala ska ombildas till ett politiskt parti. Det tillkännagav befälhavaren Pablo Monsanto. Han säger att partiet ska vara "brett och demokratiskt".

Det kommer att presenteras officiellt efter ett URNG-möte om några dagar. Han gjorde tillkännagivandet då gerillan firade 15-årsjubileum av URNG:s grundande. Fyra olika rebellrörelser ingår i URNG.