Hans Scheike - som i media är mer känd under namnet "sektledaren" - finns
nu även på Internet. Förrutom möjligheten att kunna kommunicera, så har Scheike även gjort en egen hemsida där han säljer videofilmer m.m.

Angående Internet, så skriver Scheike följande till Flashback:

"Det mänskliga samhället behöver en skara drömmare, profeter, tjänare och gycklare i sin mitt, men varifrån ska denna skara komma?", så skrev för en hel del år sedan teologen Harvey Cox.

Och nog kan man undra det. Det som är annorlunda, nytt, unikt, stoppas så gott som överallt. Av moralister, av normer, av dumhet, av ängsliga chefredaktörer, av beskäftiga myndighetspersoner, av det invandas beskyddare.

Kanske är vissa vägar inom Internet en möjlighet?

Förutom den skara som Harvey Cox talar om, behövs rebellen.

"Vad rebellen framför allt söker är en inre förändring av attityder, känslor och synsätt hos de människor han vigt sig åt. Rebellen revolterar för en vision av livet och samhället som han är övertygad om har avgörande betydelse för honom själv och hans medmänniskor. Rebellen gör nämligen vad andra skulle vilja göra. Men inte vågar."

Så presenteras rebellen av psykologen Rollo May.

En skön och fin inriktning, där Internet kan skapa möjligheter för rebellen att komma till tals. Och skapa ett förverkligande.

Jag tror det. Det är därför jag och mina kvinnor nu finns tillgängliga på Internet. Tillsammans med andra rebeller, drömmare, profeter, tjänare och gycklare.

Varma hälsningar
Hans Scheike

Ytterligare information:
Adress: Hans Scheike, Box 7, 714 21 Kopparberg
E-post: scheike@algonet.se
Hemsida: http://www.algonet.se/~scheike