Arbetet med Flashbacks hemsida fortsätter, och målsättningen att ha över 1000 länkar vid månadsskiftet sept/okt är fortfarande kvar. Under veckan lades Charles Manson-artikeln från Flashback #3 in, och under de närmaste veckorna kommer även artiklar om White Noise, Albert Hofmann, Church of Satan och Jack Stevenson att läggas in.

Att sidan redan har haft över 10 000 besökare är givetvis en imponerande siffra då räkneverket har nollats vid ett flertal tillfällen, och att det numera är omöjligt att komma in på Odens hemsidor. Planer på att lägga upp en ytterligare hemsida i USA eller Australien finns, plus en mängd andra hyss. Sidan är alltså under kontinuerlig uppbyggnad och alla eventuella nyheter kommer givetvis att rapporteras i nyhetsbrevet FNA.