Följande text är hämtad från Resumé 49/95:

"Nygammal är även den anarkistiska tidningen Flashbacks nyheter rörande Siewert Öholms kalsonger. Tidningen publicerar ett referat från Öholms rättegång på 70-talet (Flashback nr 3/95, kan också läsas på Internet, adress: www.sunet.se - search: Flashback). En nyckelmening lyder "Siewert var tämligen säker på att han inte hade sin penis utanför sina kalsonger, som för övrigt hade sidoöppning". Sidoöppning? Ursäkta att jag avbryter dig Siewert, men kan du förklara för publiken vad sidoöppning är?"
Fotnot: Siewert Öholm har begärt tjänstledigt från TV i vår.