I ett upprop på webbplatsen PetitionOnline.com ber lettiska medborgare den svenska staten att ockupera landet. Uppropet, som är skrivet på lettiska och engelska, lyder enligt följande:

"Vi, Lettlands medborgare, önskar att Sverige ockuperade Lettland. Vi anser att den Lettiska staten inte har någon anledning att existera. Vi vill bli svenska medborgare och lovar att vi kommer att följa svensk lagstiftning; i utbyte vill vi ha svenskt medborgarskap och dela samma rättigheter som den svenska befolkningen."
Uppropet har till dags dato signerats av över 11 000 personer.

Uppropet där letter önskar att Sverige ockuperar Lettland:
http://www.petitiononline.com/lugums18/petition.html