Ett projekt kallat Thule-info håller just nu på att utarbetas. Syftet med det hela är att hänga ut, via allehanda offentliga uppgifter, poliser dömda för bl.a. sexualbrott, sadistiskt lagda plitar på landets anstalter, illvilliga åklagare samt andra despotiskt sinnade element.

Själva hänger de gladeligen ut frihetssinnade kämpar offentligt och nyttjar dessutom lögnen som vapen. Skulle du möjligtvis kunna förmå folk att lämna in uppgifter somrör detta ämna. Namn, adresser, personnummer etc? Uppgifterna ifråga kan antingen sändas till thule@algonet.se eller Thule-info, Box 031, 116 74 Stockholm. Det hela kommer att hålla sig inom lagens ramar så att,
förhoppningsvis, hyenorna inte kan krossa det hela i början.