Om du vill stödja PKK och kampen för ett fritt Kurdistan, så går det bra att sätta in pengar på postgiro: 637 65 32-5 (Kurdistan Solidaritet). Kurdistangruppen i Malmö ser då till att de hamnar i rätta händer.