Tidelag, att ha sex med djur, ska förbjudas i Sverige. Regeringen lägger nu fram ett förslag om förbud, något som oppositionen länge efterlyst.

Eftersom de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna var överens kunde riksdagsmajoriteten ge regeringen i uppdrag att ta fram en sådan lag. I dag omfattar djurskyddslagen sexuella övergrepp på djur som innebär att djuret lidit fysisk eller psykisk skada, vilket kan vara svårt att bevisa.

Frågan har diskuterats länge. När den debatterades 2008 gjorde Eskil Erlandsson ett inlägg som snabbt hamnade på Youtube, och som nu har setts av över 270 000 personer.

Straffet för att ha sex med djur föreslås bli böter eller fängelse i högst två år. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari nästa år. Det tidigare förbudet mot tidelag i Sverige upphävdes 1944, med motivet att inte längre kriminalisera sexuella läggningar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5563198
http://www.youtube.com/watch?v=IBrybugODSA
http://liljeros.wordpress.com/2010/01/23/tidelag-del-1/