Datainspektionen konstaterar att webbplatserna Ratsit och Merinfo bryter mot lagen. De lämnar ut ekonomisk information om privatpersoner på ett sätt som strider mot kreditupplysningslagen.

Kreditupplysningar får bara lämnas ut om den som begär det har ett legitimt behov av detta. Dessutom ska den som upplysningen gäller få en kopia av det som lämnats ut. Både Ratsit och Merinfo publicerar ekonomisk information om privatpersoner på sina respektive webbplatser utan att leva upp till något av detta.

Datainspektionen kräver därför att de slutar publicera sådana uppgifter tills kraven i kreditupplysningslagen är uppfyllda.

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2013/ratsit-och-merinfo-bryter-mot-lagen/
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2013-09-18-Ratsit.pdf
http://www.datainspektionen.se/Documents/beslut/2013-09-18-Merinfo.pdf
http://www.ratsit.se
http://www.merinfo.se